TOVAR V AKCII

cena cez ESHOP 55,50 EUR
skladom
cena cez ESHOP 12,90 EUR
skladom

Kontakty

Rosaria s.r.o.
Bagarova 10
841 01 Bratislava
tel: +421948767781; +421905618519
napíšte nám

Najpredávanejší

cena cez ESHOP 19,20 EUR
skladom
cena cez ESHOP 13,70 EUR
skladom
cena cez ESHOP 19,80 EUR
skladom

» Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky

 1. I.
  Úvodné ustanovenia

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou ROSARIA, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

  Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

 

 1. II. Povinnosti kupujúceho

  Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. 

  Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

  Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

  Pred použitím tovaru je kupujúci povinný:
  - oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného tovaru
  - oboznámiť sa so záručnými podmienkami tovaru vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami riadiť

 

 1. III. Záručná doba a záručné podmienky
   
  ROSARIA, s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami tovaru, za poškodenie či zničenie tovaru.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 
Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti ROSARIA, s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Naša spoločnosť, ROSARIA s.r.o. poskytuje na všetok tovar dodaný kupujúcemu záruku v trvaní 24 mesiacov.


Miestom na uplatnenie reklamácie je odberné miesto elektronického obchodu, t.j.:

Bytovévône.sk

ROSARIA, s.r.o.

Bagarova 10, 841 01 Bratislava

tel: 0948767781 

tel: 0905618519

 

 

Na túto adresu zasielajte aj reklamovaný tovar.
Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace).

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
* Dôkladne sa oboznámte so záručnými podmienkami výrobku. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
* Pošlite e-mail na bytovevone@bytovevone.sk , v ktorom uvediete hlavne typ a popis výrobku a popis závady
* ROSARIA, s.r.o. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
* Na základe zaslaných informácií zašlite tovar a doklad o nákupe, kópiu faktúry na určenú adresu

 

ZmVjOWQ5